#06 Openbare ruimte in relatie tot gezondheid van inwoners

Het thema van deze debatavond: ‘Hoe gaan we de steeds schaarser wordende openbare ruimte verdelen in relatie tot de gezondheid van onze inwoners.

#05 Desinformatie en de bedreigingen voor de democratie

Allerlei vragen passeerden de revue op de eerste debatavond van debatcentrum De Vonk. Het thema desinformatie en bedreigingen van de democratie zorgde voor een boeiende discussieavond op maandag 17 oktober in De Fabriek.

#04 Wonen in Zaanstad: PUSH

Twee inleiders over wonen en toerisme in de stad (Eduard Pieter Oud/ voormalig directeur Toerisme Marketing Amsterdam), het nieuwe bouwen zoals bijvoorbeeld de tiny houses (architect Jurgen van der Ploeg / FARO) en de documentaire PUSH.

#03 Participatiesamenleving

Jeroen Olthof weet het nog goed. Amper was hij Zaanstads wethouder Zorg geworden of ons staatshoofd verklaart de verzorgingstaat dood en verkondigt dat we voortaan een participatiesamenleving zijn. Nu, acht jaar later, willen wij met Platform aan de Zaan kijken hoe dat er eigenlijk uitziet;

#02 Duurzame energievoorziening

De eerste avond in de programmalijn Duurzaam en Innovatie is maandag 4 februari 2019 van start gegaan. Er waren ruim 40 mensen aanwezig om de aanwezige initiatieven op het gebied van duurzame energie verder vorm te geven.

#01 Een nieuwe economie

 Één van de beelden die volgens Kate Raworth moeten veranderen gaat over ons zelfbeeld. We moeten van de homo economicus die alleen voor zijn eigen gewin gaat naar de mens als onderdeel van een geheel. Van een mens die wil zorgen dat we met elkaar binnen de donut kunnen blijven.