Debatcentrum De Vonk

Onze eerste bijeenkomst van 17 oktober jl. gemist? Kijk eens bij de verslagen!

6 maart 2023

Debat: “Hoe verdelen we de schaarser wordende ruimte in relatie tot de gezondheid van onze inwoners?”

  6 maart 2023 #06 Hoe gaan we de steeds schaarser wordende openbare ruimte verdelen in relatie tot de gezondheid van onze inwoners? En welke belangen wegen daarbij het zwaarst? Open […]

MAART 2023

Programma 6 maart De Vonk

Hoe gaan we de steeds schaarser wordende openbare ruimte verdelen in relatie tot de gezondheid van onze inwoners en welke belangen wegen daarbij het zwaarst?

De gezondheid van de Zaanse inwoners ziet er volgens diverse landelijke rapporten en onderzoeken niet rooskleurig uit. Recent kwalificeerde Arcadis Zaanstad als op één na ongezondste (grote) stad van Nederland. Eén van de ruimtelijke variabelen waarop Arcadis dit baseert is de kwaliteit van de buitenruimte.

Zaanstad groeit de komende decennia met 20.000 woningen naar een stad met 200.000 inwoners. De groei van de stad zal vooral binnenstedelijk plaatsvinden, want er is geen draagvlak voor bouwen in het groen. Maar als de kwaliteit van de buitenruimte nu al niet bijdraagt aan de gezondheid van de Zaankanters, hoe moet dat dan als de stad verder dichtgroeit?

Verdichten van de stad vraagt om permanente aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte als het gaat om de gezondheid van de Zaankanters. Dit roept een aantal debatwaardige vragen op:

  • Wat ís kwaliteit van de openbare ruimte?
  • Welke belangen spelen er?
  • Hoeveel woningen gaan we bouwen en waar?
  • Wat betekent dit voor de (industriële) bedrijven in de stad?
  • Hoe gaan we om met de inrichting van ons groen in relatie tot speel – en sportmogelijkheden in de stad ?
  • En gaan we de auto uit de stad verbannen of bouwen we de stad vol met parkeerplaatsen?

Kortom: hoe verdelen we de schaarser wordende ruimte in relatie tot de gezondheid van onze inwoners? Welke belangen wegen daarbij het zwaarst en wat betekent dat voor de keuzes die we moeten maken?

We starten het programma met drie korte inleidingen:

  1. Hoe staat het met de gezondheid van de Zaankanters anno 2023 door de GGD Zaanstreek/Waterland.
  2. Toelichting op de kwaliteit van de openbare ruimte Zaanstad naar aanleiding van de bevindingen uit het Arcadis- onderzoek door Mevrouw Schins-Derksen (Arcadis).
  3. Schets van enkele oplossingsrichtingen om gezondheidsverschillen te verkleinen door de Heer T. Moons van Pharos.

We sluiten af met een ronde tafel debat met diverse stakeholders die verschillende belangen hebben bij de ontwikkeling van de openbare ruimte.

De locatie is wederom Café Fabriek en we starten om 20.15 uur.

Inloop: 19.45 uur.

HET DEBATCENTRUM IN DE ZAANSTREEK WAAR WE HET GOEDE GESPREK AANGAAN OVER DE BELANGRIJKE THEMA’S DIE, IN HET NU EN DE TOEKOMST, IMPACT HEBBEN OP DE STAD.

Vier keer per jaar

In Café Fabriek, van 20:00 – 22:00 uur met aansluitend netwerkborrel, houd de agenda in de gaten!

Kernteam

Bestaat uit vier betrokken leden: bestuur, kernteam, programmaraad en mensen die op een andere wijze bijdragen

Kernteam

Rob Smits

Kernteamlid
Website / LinkedIn

Martin de Ruiter

Organisator, moderator
Website / LinkedIn

Ron Brizée

Pieter Grandiek

Gastheer Café De Fabriek, organisator
Website / LinkedIn

Simone Spakman

Kernteamlid
Website / LinkedIn

Meedoen

Woon een avond bij of meehelpen organiseren.

Meer over De Vonk – Debatcentrum