Eerstvolgende bijeenkomst 

17 OKTOBER, 2022

Cultuur en stad

#05 Desinformatie en de bedreigingen voor de democratie.

Het vertrouwen in de overheid is historisch laag en de samenleving polariseert in een snel tempo. De digitalisering van de samenleving speelt hierbij een grote rol. Nieuws en meningen wisselen in een moordend tempo. Groepen die voorheen nooit verbonden waren, vinden elkaar makkelijk door deze digitalisering. Daarbij zien we de trend dat meningen steeds minder worden gegeven op basis van feiten en wetenschap. Ook is er tegelijkertijd sprake van een toename en globalisering van desinformatie.

17 OKTOBER 2022

“Desinformatie en de bedreigingen voor de democratie.”

Cultuur en stad

DEBAT DE VONK

DE VONK        

IS NU HET DEBATCENTRUM IN DE ZAANSTREEK WAAR WE HET GOEDE GESPREK AANGAAN OVER DE BELANGRIJKE THEMA’S DIE, IN HET NU EN DE TOEKOMST, IMPACT HEBBEN OP DE STAD.

Vier keer per jaar

In Café Fabriek van 20:00 – 22:00 uur met aansluitend netwerkborrel, houd de agenda in de gaten!

Kernteam

Bestaat uit vier betrokken leden: bestuur, kernteam, programmaraad en mensen die op een andere wijze bijdragen

Duurzaam en innovatief
Cultuur en stad
Sociaal en inclusief

Kernteam

Rob Smits

Kernteamlid
Website / LinkedIn

Martin de Ruiter

Organisator, moderator
Website / LinkedIn

Ron Brizée

Pieter Grandiek

Gastheer Café De Fabriek, organisator
Website / LinkedIn

Meedoen

Woon een avond bij of meehelpen organiseren.

Meer over Platform aan de Zaan