Debatcentrum De Vonk

Onze tweede bijeenkomst van 6 maart jl. gemist? Kijk eens bij de verslagen!

Waarom verliezen steeds meer mensen het vertrouwen in de overheid?

Dat is de vraag die centraal staat tijdens de derde debatavond van ‘De Vonk’ op 19 juni in café De Fabriek.

Steeds meer Nederlanders verliezen het vertrouwen in de politiek, stemmen niet (meer) of kiezen voor partijen aan de flanken. De maatschappelijke onvrede neemt zichtbaar toe en dat beperkt zich niet tot enkele wijken. Dit zien we ook terug in het stemgedrag binnen Zaanstad.

In het programma van maandag 19 juni gaan we hierop in; wat is er aan de hand en hoe komt het dat steeds meer mensen in Nederland afhaken? René Cuperus presenteert zijn ‘Atlas van afgehaakt Nederland’.

Vervolgens gaan we met de zaal met media experts Peter Kee en Jan Kees Emmer in gesprek over wat dit betekent voor de Zaanstreek. Herkennen we het beeld? Wat betekent dit voor de Zaanse samenleving en zien we mogelijkheden om het tij te keren?

In het programma van maandag 19 juni gaan we hierop in.

Wie komen er aan bod:

– René Cuperus (strategisch adviseur bij gemeenten en departementen, ex columnist Volskkrant)

– Peter Kee (politiek commentator o.a. BNN/VARA),

– Jan Kees Emmer (o.a. columnist Noord Hollands Dagblad en ex adjunct hoofdredacteur Telegraaf)

De laatste twee hebben Zaanse roots en helpen duiden wat dit betekent voor de Zaanstreek en welke mogelijke oplossingen zij zien om de toenemende polarisatie te verminderen.

In de pauze brengt stadsdichter Lisa Van Tongeren een passend gedicht tengehore.

Avondvoorzitter: Robert Daverschot

Meer informatie: https://devonk-debat.nl/de-vonk-debat-19-juni-2023-hoe-houden-we-zaanstad-bij-elkaar/

Aanmelden kan via:

https://devonk-debat.nl/de-vonk-debat-19-juni-2023-hoe-houden-we-zaanstad-bij-elkaar/

Aanmelden voor De Vonk Debat 19 juni 2023: ‘Waarom verliezen steeds meer mensen het vertrouwen in de overheid?’

19 juni in Cafe De Fabriek. #07 Debat De Vonk ‘Waarom verliezen steeds meer mensen het vertrouwen in de overheid?’ Aanmelden kan via de link hieronder!   Waarom verliezen steeds […]

2023

De Vonk Debatcentrum Zaanstad
De Vonk is het nieuwe debatcentrum in de Zaanstreek. De Vonk wil een herkenbare rol spelen in de ontwikkeling van Zaanstad. Bij deze ambitie past een plek waar Zaankanters met elkaar het debat kunnen voeren over belangrijke thema’s die spelen in alle grote gemeenten, dus ook in Zaanstad.

De Zaanse inwoners worden zo actief betrokken bij grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken en kunnen hierover meedenken en -discussiëren. Het karakter van de avonden is informeel, informatief en interactief.

Vaste debatlocatie 
Café de Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12 in Zaandam.
Toegang gratis.
Inloop: vanaf 19.45 uur
Debat: 20.15-22.15 uur (geen pauze).

Data Debatavonden 2023, houd de data vrij in je agenda!
– Maandag 6 maart
– Maandag  19 juni
– Maandag 25 september
– Maandag 27 november

Nieuwsbrief 
Blijf op de hoogte over de debatthema’s van De Vonk, meld je – hieronder in de informatiebalk – aan voor onze e-nieuwsbrief.

HET DEBATCENTRUM IN DE ZAANSTREEK WAAR HET GOEDE GESPREK WORDT AANGAAN OVER BELANGRIJKE THEMA’S DIE, NU EN DE TOEKOMST, IMPACT HEBBEN OP DE STAD.

Vier keer per jaar

In Café Fabriek, inloop om 19.45 uur, debat van 20.15 – 22:15 uur met aansluitend mogelijkheid om na te praten bij een drankje.
Noteer de debatavonden alvast in je agenda en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Kernteam

Bestaat uit zes betrokken leden in het kernteam, een programmaraad en enthousiaste mensen die hun expertise op allerlei manieren inzetten.

Kernteam

Rob Smits

Kernteamlid
Website / LinkedIn

Martin de Ruiter

Kernteamlid
Website / LinkedIn

Ron Brizée

Kernteamlid
LinkedIn

Pieter Grandiek

Gastheer Café De Fabriek, Kernteamlid
Website / LinkedIn

Elmer Braakman

Kernteamlid
LinkedIn

Simone Spakman

Kernteamlid
Website / LinkedIn

Meedoen

Kom naar de debatavond bij Café De Fabriek of help mee bij de organisatie.

Meer over De Vonk – Debatcentrum