Geschiedenis

Van Platform aan de Zaan naar Debatcentrum ' De Vonk'

 De afgelopen jaren hebben we mooie, inspirerende en betekenisvolle bijeenkomsten georganiseerd op locatie en in de ruimte van de Fabriek. De Coronaperiode leidde tot bezinning over de voortgang van Platform aan de Zaan. Met name stelden we ons de vraag of de oorspronkelijke formule nog wel klopt en of er geen behoefte was aan iets anders: “Waar ontbreekt het aan in de stad en kunnen we daar op inspelen?”

Conclusie was dat we meer impact wilden hebben op de ontwikkeling van de stad en meer focus wilden aanbrengen; hoe kunnen we meer bijdragen aan de vraagstukken van deze tijd, zoals kansen(on)gelijkheid, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid etc.  De bezinningsperiode resulteerde in een herpositionering van Platform aan de Zaan. We willen werken vanuit maatschappelijke betrokkenheid met ondernemerschap. We willen meer ambitie en focus en kwamen uit op een doorstart van Platform aan de Zaan naar een debatcentrum onder de naam ‘De Vonk’.

Door middel van het debat willen we de stad vooruit helpen op thema’s en vraagstukken die er liggen voor de toekomst. Wij gaan 4 keer per jaar een debat organiseren langs de lijn van deze Zaanse opgaven. Het eerste jaar beschouwen we als een pilotjaar waarin we gaan sleutelen aan de formule.

We werken met een klein kernteam. In dit team zitten: Martin de Ruiter, Pieter Grandiek, Ron Brizee en Rob Smits.

We zitten nu in de opstart fase, zijn op zoek naar financiële middelen en naar mensen die het leuk vinden om mee te helpen met het organiseren van de avonden.  We starten de eerste reeks van vier avonden op 17 oktober van dit jaar(2022).