vonk-foto-11

06 MRT 2023

#06 .

‘Openbare ruimte in relatie tot gezondheid inwoners’

 Maandag 6 maart vond de 2e debatavond van Debatcentrum De Vonk in Café De Fabriek in Zaandam plaats, geleid door moderator Robert Daverschot. Het thema van deze debatavond: ‘Hoe gaan we de steeds schaarser wordende openbare ruimte verdelen in relatie tot de gezondheid van onze inwoners. Zo’n 100 geïnteresseerden hebben het debat over deze uitdaging bijgewoond.

Het binnenstedelijk bouwen van 20.000 woningen in Zaanstad kan de gezondheid van de Zaanse inwoners schaden. Verder verdichten van de stad is een grote opgave en vraagt bestuurlijke lef, zoals het verminderen van het aantal parkeerplaatsen en het investeren in hoogwaardig en veilig groen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bewegen.

 Gezonde openbare ruimte in Zaanstad vraagt om brede samenwerking|

1. Het gaat niet goed met de gezondheid van Zaankanters. Eke Schins-Derksen, van adviesbureau Arcadis, presenteerde hun onderzoek waar o.a. uit blijkt dat Zaanstad één van de ongezondste steden van Nederland is. Daarbij scoort Zaanstad vooral slecht op de buitenruimte en de gebouwde omgeving.

2. Amar Voogt, van GGD Zaanstreek/Waterland, herkent deze gezondheidsopgave. Veel inwoners kampen met overgewicht en eenzaamheid, of kunnen bij warm weer geen verkoeling in of rond hun huis vinden. De gezondheidssituatie verschilt per wijk, waarbij Poelenburg/Peldersveld er negatief uit springt.  Veel onderzoeken benadrukken de relatie tussen de kwaliteit van de leefomgeving en gezondheid. Dat roept de vraag op hoe we de steeds schaarser wordende ruimte in Zaanstad moeten invullen om de gezondheid van de Zaankanters niet nog verder te verslechteren.

3. Volgens Tom Moons van Pharos, het expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen, kan dat alleen door de inwoners overal bij te betrekken. Maar vooral ook door te durven kiezen: Investeer gericht in de gezonde openbare ruimte om verschillen tussen wijken te verkleinen. Alle drie sprekers benadrukten dat een gezonde openbare ruimte een grote opgave is. Dat vraagt niet alleen om groen. Belangrijk is een brede kijk op ontwikkelen, beheren en gebruiken van de openbare ruimte en dat in samenwerking met alle belanghebbende partijen in een gebied.

vonk-foto-6
vonk-foto-8

Een vertegenwoordiging van die belanghebbende partijen zat in Café De Fabriek ook aan tafel of in de zaal.
Zij kwamen tot een aantal belangrijke constateringen om rekening mee te houden bij verdere verdichting van de stad, zoals bijvoorbeeld:
– Binnenstedelijke industrie en wonen kunnen – volgens 70% van de aanwezigen –  goed samengaan.
– Veel groen in Zaanstad is niet hoogwaardig: het is niet gericht op ontmoeting en beweging.
– De openbare ruimte te veel is gericht op autogebruik. Er is nog een lange weg te gaan, voordat Zaankanters anders tegen autogebruik aankijken.

De avond leidde in elk geval al tot een concrete afspraak tussen Ad van Vugt – vertegenwoordiger van Zaanstad Maakstad, een samenwerkingsverband van de 15 grote Zaanse Industrieën – en Amar Voogt van GGD Zaanstreek/Waterland. Hij wierp zich op als contactpersoon voor duidelijke klachten van bewoners die de GGD bereiken over de geurhinder. 

Wethouder Breunesse was blij met deze debatavond en concludeerde dat de openbare ruimte een veelkoppig onderwerp is. “We moeten van een beheer van de openbare ruimte, naar het besef dat we de openbare ruimte moeten ontwikkelen met alle invalshoeken die vanavond aan de orde zijn geweest”.  En dan komen de verschillende belangen vast weer terug op tafel.

Moderator van het debat, Robert Daverschot , stelde tot slot: “Mooi om te merken dat debatten niet alleen ‘vliegen afvangen en polariseren’ hoeft te betekenen, maar ook inhoudelijk gevoerd kunnen worden en oplossingsgericht zijn: zelden maakte ik het mee dat er live aan de talkshowtafel visitekaartjes werden uitgewisseld! “

Meer weten? Klik op onderstaande link voor:

–  ppt-presentatie-debat-6-maart

mentimeter-publieksvragen-debat-6-maart

zaanstadsdichter-reinier-fosch-ruimtetijd-de-vonk-debat-060323

De Vonk-organisatie staat open voor feedback. Die kun je sturen naar: info@devonk-debat.nl