reportage Debatcentrum De Vonk

29 JAN 2024

#10 WORDT SAMENWERKING CRUCIAAL VOOR DE ZAANSE DUURZAAMHEIDSAMBITIE?

De toenemende financiële schaarste zet de duurzaamheidsdoelstellingen onder druk. Is alles nog realiseerbaar of moet er gekozen worden? En zo ja, door wie en hoe?

De ambities ten aanzien van duurzaamheid zijn groot. De gemeente Zaanstad heeft drie pijlers geformuleerd die onderling met elkaar samenhangen:

  • Klimaatneutraal tussen 2030-2040: geen CO2 uitstoot meer (energietransitie); 
  • Circulaire stad in 2050 (hergebruiken grondstoffen, ‘afval bestaat niet”); 
  • Gezonde leefomgeving voor mens en dier in 2050 (klimaatadaptatie, biodiversiteit; terugdringen stikstof-uitstoot). 

 

Zaanstad heeft zijn doelstellingen, maar werkt niet als enige aan duurzaamheid. Ook een aantal andere partijen heeft zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen, maar stuurt daar vooral individueel op, zoals HVC, Liander en Woningbouwcorporaties.

Dat roept onder meer de vraag op of (financiële) keuzes ten aanzien van duurzaamheid niet veel effectiever zijn wanneer ze in gezamenlijkheid worden gemaakt. 

Op 29 januari gaan we met alle partners in de stad hierover het goede gesprek aan! 

Vragen in het debat zijn onder meer:

  • Worden de drie ambities van Zaanstad door alle belanghebbende partijen erkend als de opgave voor Zaanstad?
  • Is het mogelijk om vanuit verschillende belangen een gezamenlijke aanpak te vinden en is er voldoende coördinatie en samenwerking om deze doelen te bereiken
  • Welke keuzes kunnen de aanwezige stakeholders nu al maken om gezamenlijk te werken aan de duurzaamheidsdoelstellingen?

 

Het definitieve programma volgt nog.

Debatcentrum De Vonk werkt in deze productie samen met Debatcentrum De Balie uit Amsterdam.

Café Fabriek

Maandagavond 29 Januari 2024

Inloop vanaf 19:30 uur
programma 20:00 uur
Entree gratis

Café Fabriek

Jan Sijbrandsteeg 12
1502 BA
Zaandam

Aanmelden